Uitbreiding van uw woning

Een uitbreiding van de woning behoort tot het verbeteren van uw wooncomfort. Een uitbouw is mogelijk aan iedere vrije zijde van de woning. Een uitbreiding kan een vergroting van de woonkamer of keuken betekenen. Maar natuurlijk kunnen we ook de mogelijkheden bekijken tot het uitbreiden over lagen.

We willen hier blijven woning, maar komen ruimte te kort.

Niet iedere uitbreiding van de woning mag zonder toestemming van de gemeente worden geplaatst. Tijdens het bespreken van de plannen kijken wij direct naar de eventuele vergunningen die geregeld moeten worden. Mocht er een vergunning noodzakelijk zijn, dan kunnen wij die voor u regelen.

De tekeningen die gemaakt worden betreffen constructie tekeningen, plattegronden, gevels, doorsnede en details. Deze documenten dienen wij voor u in bij de gemeente waar u woont. Na de vergunningsperiode kunnen we direct starten. Want natuurlijk gaan de voorbereidingen van de verbouwing gewoon door tijdens de vergunningsperiode.

Wanneer u de woning aan de achterkant gaat uitbreiden gaan we ook in overleg met uw buren. De buitenafwerking van uw uitbreiding zal aangebracht moeten worden vanuit de tuin van de buren. Daarom zullen wij met hen tevens de plannen en de planning bespreken.

Is het zomaar toegestaan om een uitbouw te plaatsen?

Er zijn diverse keuzes die gemaakt moeten worden. Tijdens de bespreking zullen wij met u een lijst maken met de keuzes. U hoeft natuurlijk niet in één keer alle keuze gemaakt te hebben. Het is natuurlijk belangrijk dat u achter uw keuze staat. De uitbreiding van de woning is een investering waar u nog jaren plezier van moet hebben.

Welke keuzes moeten wij allemaal maken voordat jullie beginnen?

Bij sloopwerkzaamheden in bewoonde woningen is het noodzakelijk om stofvrij te slopen. Met behulp van stofafzuiging en stofwanden creëren wij een stofarm werkgebied. Zowel de medewerkers als natuurlijk de bewoners ondervinden hierdoor minimale overlast van stof.
De route door de woning, richting het te verbouwen deel van de woning, dient ook na de verbouwing nog intact te zijn. De routes die de werknemers door de woning gaan, worden volledig afgedekt en afgeplakt. Kans op beschadigingen worden hierdoor geminimaliseerd.

Verbouwen betekend stof.