Nieuwbouw woning of bedrijfshal

U bent eigenaar van een kavel of vervallen woning dan is de overweging voor nieuwbouw aanwezig. Op het traject richting de nieuwbouw van uw woning of bedrijfsruimte kan Van den Helder bv u op diverse momenten instappen.

Gehele traject vanaf het idee

Wij kunnen u vanaf het eerste idee begeleiden in het traject. Samen met u maken we een aantal ontwerpen die passen bij uw plannen, maar ook gelijk mogelijk zijn. De ontwerpen en ideeën zullen we finetunen tot een acceptabel ontwerp. Tijdens dit deel zullen wij ook globaal de kosten in kaart brengen.

Na het vaststellen van het ontwerp worden de tekeningen, berekeningen en adviezen, die nodig zijn voor het verkrijgen van een vergunning, gereed gemaakt worden. Na uw goedkeuring zullen wij deze indienen bij de gemeente en zullen wij ook de contacten leggen met de behandelende ambtenaren. Natuurlijk houden wij u op de hoogte. Op basis van de tekeningen zullen wij de begroting definitief maken. Gelijktijdig zullen we de eerste voorbereidingen gaan treffen voor de uitvoering. Na het verlenen van de vergunning gaan kunnen we dan snel starten met het bouwen. Tijdens de uitvoering gaan wij met regelmaat met u om tafel om onder andere de voortgang te bespreken. Sommige onderdelen van de bouw gaan minder snel dan de anderen. Maar ook zullen wij met u eventueel te maken keuzes bespreken, hierin geven we dan ook advies. De keuzes hoeft u niet direct te maken, hiervoor is gewoon bedenktijd aanwezig. Want sommige keuzes die gemaakt worden, zijn natuurlijk voor de komende jaren.

Na dat onze werkzaamheden zijn afgerond zullen wij met u een oplevering van de woning doen. Daarbij kijken we naar alle onderdelen in de woning, eventuele gebreken worden genoteerd en zullen op korte termijn worden herstelt.

Daarna ontvangt u de sleutel en kunt u gaan genieten van de nieuwe woning of bedrijfsruimte.

Ik heb ideeën maar ik weet niet wat de mogelijkheden zijn.

Aanbesteding

Met uw bouwkundigadviseur/architect heeft u de plannen uitgewerkt en zijn de vergunningen geregeld. Op basis van de tekeningen zullen wij een begroting maken waarin we aangeven wat de kosten zullen zijn. Na de akkoordverklaring zullen we starten met de voorbereidingen voor de uitvoering. Tijdens de uitvoering gaan wij met regelmaat met u om tafel om onder andere de voortgang te bespreken. Sommige onderdelen van de bouw gaan minder snel dan de anderen. Maar ook zullen wij met u eventueel te maken keuzes bespreken, hierin geven we dan ook advies. De keuzes hoeft u niet direct te maken, hiervoor is gewoon bedenktijd aanwezig. Want sommige keuzes die gemaakt worden, zijn natuurlijk voor de komende jaren.

Na dat onze werkzaamheden zijn afgerond zullen wij met u een oplevering van de woning doen. Daarbij kijken we naar alle onderdelen in de woning, eventuele gebreken worden genoteerd en zullen op korte termijn worden herstelt.

Daarna ontvangt u de sleutel en kunt u gaan genieten van de nieuwe woning of bedrijfsruimte.

Ik heb de vergunning al gereed, kunnen jullie dan ook bouwen?