Nieuwbouw woning of bedrijfshal

U bent eigenaar van een kavel of vervallen woning dan is de overweging voor nieuwbouw aanwezig. Op het traject richting de nieuwbouw van uw woning of bedrijfsruimte kan Van den Helder bv u op diverse momenten instappen.

Gehele traject vanaf het idee

Wij kunnen u vanaf het eerste idee begeleiden in het traject. Samen met u maken we een aantal ontwerpen die passen bij uw plannen, maar ook gelijk mogelijk zijn. De ontwerpen en ideeën zullen we finetunen tot een acceptabel ontwerp. Tijdens dit deel zullen wij ook globaal de kosten in kaart brengen.

Na het vaststellen van het ontwerp worden de tekeningen, berekeningen en adviezen, die nodig zijn voor het verkrijgen van een vergunning, gereed gemaakt worden. Na uw goedkeuring zullen wij deze indienen bij de gemeente en zullen wij ook de contacten leggen met de behandelende ambtenaren. Natuurlijk houden wij u op de hoogte. Op basis van de tekeningen zullen wij de begroting definitief maken. Gelijktijdig zullen we de eerste voorbereidingen gaan treffen voor de uitvoering. Na het verlenen van de vergunning gaan kunnen we dan snel starten met het bouwen. Tijdens de uitvoering gaan wij met regelmaat met u om tafel om onder andere de voortgang te bespreken. Sommige onderdelen van de bouw gaan minder snel dan de anderen. Maar ook zullen wij met u eventueel te maken keuzes bespreken, hierin geven we dan ook advies. De keuzes hoeft u niet direct te maken, hiervoor is gewoon bedenktijd aanwezig. Want sommige keuzes die gemaakt worden, zijn natuurlijk voor de komende jaren.

Na dat onze werkzaamheden zijn afgerond zullen wij met u een oplevering van de woning doen. Daarbij kijken we naar alle onderdelen in de woning, eventuele gebreken worden genoteerd en zullen op korte termijn worden herstelt.

Daarna ontvangt u de sleutel en kunt u gaan genieten van de nieuwe woning of bedrijfsruimte.

Ik heb ideeën maar ik weet niet wat de mogelijkheden zijn.

Aanbesteding

Met uw bouwkundigadviseur/architect heeft u de plannen uitgewerkt en zijn de vergunningen geregeld. Op basis van de tekeningen zullen wij een begroting maken waarin we aangeven wat de kosten zullen zijn. Na de akkoordverklaring zullen we starten met de voorbereidingen voor de uitvoering. Tijdens de uitvoering gaan wij met regelmaat met u om tafel om onder andere de voortgang te bespreken. Sommige onderdelen van de bouw gaan minder snel dan de anderen. Maar ook zullen wij met u eventueel te maken keuzes bespreken, hierin geven we dan ook advies. De keuzes hoeft u niet direct te maken, hiervoor is gewoon bedenktijd aanwezig. Want sommige keuzes die gemaakt worden, zijn natuurlijk voor de komende jaren.

Na dat onze werkzaamheden zijn afgerond zullen wij met u een oplevering van de woning doen. Daarbij kijken we naar alle onderdelen in de woning, eventuele gebreken worden genoteerd en zullen op korte termijn worden herstelt.

Daarna ontvangt u de sleutel en kunt u gaan genieten van de nieuwe woning of bedrijfsruimte.

Ik heb de vergunning al gereed, kunnen jullie dan ook bouwen?

Winkel / bedrijfsruimte verbouw

Een nieuwe bedrijfsruimte, kantoor of winkel kunt u helemaal inrichten naar uw wensen. Van afwerking tot inrichting zullen wij op ons nemen. Belangrijk is natuurlijk dat uw vakgebied tot uitstraling komt richting uw klant.
Samen met elkaar zullen we uw plannen bespreken. Met behulp van onze tekenvaardigheden kunnen wij uw bedrijfsruimte, kantoor of winkel op papier al inrichten naar uw wensen. Door het weergeven van bekende onderdelen op papier krijgt u al een beter beeld van de toekomstige indeling. Door het voortraject met u te bespreken en door te nemen kunnen we de faalkosten verminderen tot wegnemen.

Mijn winkel is al in gebruik, maar toch wil ik iets verbouwen zonder te veel overlast.

Natuurlijk komt het voor dat uw winkel geopend is, maar toch mist u ruimte of een betere inrichting van de winkel. Samen met u stellen we een plan op om de verbouwing zonder overlast te laten verlopen. U klanten en medewerkers zullen dan minimale overlast ondervinden van onze werkzaamheden. Dat geldt natuurlijk ook voor een kantoor.
Een belangrijk aspect wat wij in acht nemen is communiceren. Door duidelijk en op tijd te communiceren met u en uw medewerkers kunnen we de stand van zaken bespreken en eventuele wijzigingen in planningen doorvoeren. Want wie kent de winkel nu beter dan u en uw medewerkers.

Uitbreiding van uw woning

Een uitbreiding van de woning behoort tot het verbeteren van uw wooncomfort. Een uitbouw is mogelijk aan iedere vrije zijde van de woning. Een uitbreiding kan een vergroting van de woonkamer of keuken betekenen. Maar natuurlijk kunnen we ook de mogelijkheden bekijken tot het uitbreiden over lagen.

We willen hier blijven woning, maar komen ruimte te kort.

Niet iedere uitbreiding van de woning mag zonder toestemming van de gemeente worden geplaatst. Tijdens het bespreken van de plannen kijken wij direct naar de eventuele vergunningen die geregeld moeten worden. Mocht er een vergunning noodzakelijk zijn, dan kunnen wij die voor u regelen.

De tekeningen die gemaakt worden betreffen constructie tekeningen, plattegronden, gevels, doorsnede en details. Deze documenten dienen wij voor u in bij de gemeente waar u woont. Na de vergunningsperiode kunnen we direct starten. Want natuurlijk gaan de voorbereidingen van de verbouwing gewoon door tijdens de vergunningsperiode.

Wanneer u de woning aan de achterkant gaat uitbreiden gaan we ook in overleg met uw buren. De buitenafwerking van uw uitbreiding zal aangebracht moeten worden vanuit de tuin van de buren. Daarom zullen wij met hen tevens de plannen en de planning bespreken.

Is het zomaar toegestaan om een uitbouw te plaatsen?

Er zijn diverse keuzes die gemaakt moeten worden. Tijdens de bespreking zullen wij met u een lijst maken met de keuzes. U hoeft natuurlijk niet in één keer alle keuze gemaakt te hebben. Het is natuurlijk belangrijk dat u achter uw keuze staat. De uitbreiding van de woning is een investering waar u nog jaren plezier van moet hebben.

Welke keuzes moeten wij allemaal maken voordat jullie beginnen?

Bij sloopwerkzaamheden in bewoonde woningen is het noodzakelijk om stofvrij te slopen. Met behulp van stofafzuiging en stofwanden creëren wij een stofarm werkgebied. Zowel de medewerkers als natuurlijk de bewoners ondervinden hierdoor minimale overlast van stof.
De route door de woning, richting het te verbouwen deel van de woning, dient ook na de verbouwing nog intact te zijn. De routes die de werknemers door de woning gaan, worden volledig afgedekt en afgeplakt. Kans op beschadigingen worden hierdoor geminimaliseerd.

Verbouwen betekend stof.

Interne verbouwing

In bestaande woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimte zijn binnenwanden aanwezig die zorgen voor een praktische indeling van het gebouw.

De aanwezige binnenruimtes zijn beperkt.

In de loop der jaren dat u gebruik maakt van een woning, winkel, kantoor of bedrijfsruimte merkt u of de indeling aan uw eisen voldoet. In sommige gevallen ontstaat er een beperking door de inrichting.

Samen met u gaan we kijken naar praktische oplossingen. Met uw kennis van het gebruik en onze kennis in de bouw ontwikkelen we gezamenlijk een nieuwe inrichting van u gebouw.